ACP in zes concrete stappen

ACP is een dynamisch en cyclisch proces dat bestaat uit zes stappen.

In verschillende gesprekken worden onderwerpen besproken en is er regelmatig contact over (veranderende) behoeften, wensen, verwachtingen en doelen. Bij elke stap kunnen andere en meerdere zorgprofessionals betrokken zijn.

1.

Signaleren van behoefte of noodzaak ACP

Als zorgprofessional speel je een belangrijke rol in het herkennen van signalen die aanleiding kunnen zijn voor een ACP-gesprek. De surprise question kan daarbij helpen. Stel jezelf de vraag: ‘Ben ik verbaasd als deze zorgvrager binnen een jaar overlijdt?’ Beantwoord je deze vraag met nee? Dan is een ACP-gesprek belangrijk en urgent.

2.

Voorbereiden en voeren ACP-gesprek over levenswensen

Met levenswensen doelen we op de wensen die de zorgvrager heeft in zijn leven. Het is belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk aansluit op deze levenswensen. Samen bespreken de zorgvrager en de zorgprofessional wat de zorgvrager belangrijk vindt in de laatste levensfase.

3.

Vastleggen en uitwisselen levenswensen

De besproken levenswensen worden door een verpleegkundige of arts vastgelegd in een digitaal dossier. Indien de zorgvrager instemt met het informeren van andere betrokken zorgprofessionals, wissel je de uitkomsten van ACP uit.

4.

Voorbereiden en voeren ACP-gesprek over behandelwensen en -grenzen

De zorgvrager en behandelaar bespreken de behandelwensen en behandelgrenzen in de laatste levensfase. Met behandelwensen wordt vastgelegd wat een zorgvrager belangrijk vindt bij een medische behandeling. Bij behandelgrenzen bespreek je samen met de zorgvrager welke (be)handelingen wel of juist niet meer uitgevoerd kunnen en mogen worden. De behandelaar en zorgvrager nemen hierover gezamenlijk een besluit.

5.

Vastleggen en uitwisselen behandelwensen en -grenzen

De besproken behandelwensen en -grenzen worden vastgelegd door een arts. In het dossier wordt ook vastgelegd wie de vertegenwoordiger is van de zorgvrager. Door een vertegenwoordiger aan te wijzen, is er voor de zorgprofessionals één contactpersoon die de belangen en wensen behartigt van de zorgvrager als deze dat zelf  niet meer kan.

Indien de zorgvrager instemt met het informeren van andere betrokken zorgprofessionals, wissel je de uitkomsten van ACP uit.

6.

Raadplegen uitkomsten ACP-gesprekken

Betrokken zorgprofessionals kunnen (indien de zorgvrager daarmee heeft ingestemd) altijd de ACP-uitkomsten inzien. Het biedt rust en zekerheid wanneer wensen, behoeften en verwachtingen duidelijk en inzichtelijk zijn. Uiteraard moet er altijd getoetst worden of de vastgelegde wensen nog kloppen.