Leren van elkaar

Het is belangrijk als zorgteam / samenwerkende zorgprofessionals met en van elkaar te leren van gesprekken over ACP. Daarvoor zijn hieronder twee hulpmiddelen beschikbaar. Deze hulpmiddelen zijn afkomstig van de werkwijze Dedicated, gericht op kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Je kunt ze direct downloaden.