Wie doet wat in het ACP-proces?

Bij ACP zijn verschillende zorgprofessionals in de keten betrokken. Daarom is afstemming over taken en verantwoordelijkheden én het zorgen voor goede informatie-uitwisseling cruciaal.

In de tabel (zie download) vind je een beknopt overzicht van welke beroepsgroepen in welke fase van het ACP-proces een rol en verantwoordelijkheid hebben.