Instructies vastleggen en uitwisselen van ACP

Het vastleggen van uitkomsten en afspraken na ACP-gesprekken is cruciaal. Maar vastleggen in het ‘eigen’ ECD of EPD is niet genoeg.

Het is, juist bij ACP, heel belangrijk dat ook andere bij de zorgvrager betrokken zorgprofessionals de levenswensen van de zorgvrager kennen en weten welke behandelwensen en grenzen zijn afgesproken.
Daarom moet het uitwisselen van ACP met andere zorgprofessionals geregeld zijn.

In de instructies vind je terug hoe dit te doen.
Kies de regio waarin je werkt en vervolgens de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Je vindt instructies over:

  • Hoe de uitkomsten van een ACP gesprek over levenswensen vast te leggen in je eigen dossier
  • Hoe de uitkomsten van ACP uit te wisselen met andere betrokken zorgprofessionals
  • Hoe de uitkomsten van ACP die je ontvangt van andere betrokken zorgprofessionals vast te leggen in je eigen dossier