ACP Toolbox voor zorgprofessionals​

Advance care planning – of proactieve zorgplanning – stelt mensen in staat hun persoonlijke doelen, wensen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandeling en zorg.

Deze website is samengesteld door samenwerkende organisaties en biedt zorgprofessionals alle informatie en tools die nodig zijn om ACP in praktijk te brengen.

ACP in zes concrete stappen

ACP is een dynamisch en cyclisch proces dat bestaat uit zes stappen. In verschillende gesprekken worden onderwerpen besproken en is er regelmatig contact over (veranderende) behoeften, wensen, verwachtingen en doelen. Bij elke stap kunnen andere en meerdere zorgprofessionals betrokken zijn.

Het goede gesprek over (toekomstige) zorg en behandeling.

Samenhang tussen verschillende ontwikkelingen.

Het voeren van het goede gesprek tussen zorgvrager en zorgprofessional over kwaliteit van leven en (toekomstige) zorg en behandeling is van wezenlijk belang. Advance care planning (ACP) is een proces waarbij de zorgvrager met een zorgprofessional zijn of haar wensen, doelen en voorkeuren voor zorg en behandeling in de laatste levensfase bespreekt en vastlegt. De mens achter de zorgvrager staat hierbij centraal en dat betekent kijken vanuit een brede blik. Dit kan heel goed vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Brede kijk

Positieve gezondheid gaat uit van de mensen zelf, wat het leven voor hen betekenisvol maakt. Het is een bredere kijk op gezondheid, waarmee bijgedragen kan worden aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Pijlers voor gesprekken

In gesprekken over ACP is ook Samen beslissen belangrijk. Samen beslissen gaat erom dat zorgprofessional en zorgvrager samen een beslissing nemen over de inzet van behandeling, zorg en/of ondersteuning die aansluit bij de wensen van de zorgvrager. Hierbij bespreken zij risico’s, voor- en nadelen van verschillende opties en persoonlijke waarden en voorkeuren van de patiënt met elkaar.

In gesprekken over ACP zijn positieve gezondheid en samen beslissen dus belangrijke pijlers, die kunnen helpen het goede gesprek ook daadwerkelijk te voeren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan waarde gedreven en persoonsgerichte zorg en ondersteuning én de beweging naar passende zorg.

ACP, positieve gezondheid en samen beslissen kunnen elkaar bekrachtigen en vormen een kans om nog beter aan te sluiten bij degenen voor wie je dit doet.

Aangesloten regio’s en organisaties

Transmuraal Zorgnetwerk
West-Brabant Oost

Midden-Brabant

Transmuraal Zorgnetwerk
West-Brabant West en Tholen

Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van RVO en VEZN.