Ambassadeurs

Elke organisatie heeft ACP-ambassadeurs. Bij hen kun je terecht voor intervisie, coaching en vragen over ACP. Zij hebben in de organisatie ook een prikkelende, enthousiasmerende rol ten aanzien van ACP.

Klik op de regio waarin je werkt voor een overzicht van de ambassadeurs in jouw organisatie.

Adrz

Annelieke Back, casemanager palliatieve zorg en oncologie verpleegkundige
Ellen van Vliet, internist-oncoloog en palliatief kaderarts

Allevo
Dave Jelier, leidinggevende Zorg en Welzijn en voorzitter van de palliatieve vakgroep van Allévo
Lonneke Nies, specialist ouderengeneeskunde in opleiding
Tamara Kesteloo, physician assistant
Ivan Mijnders, geestelijk verzorger

Cleijenborch
Anja Bakker
Corianne van Leeuwen
Elly Acke
Marga Rijn

De Huisartsenconnectie
Sylvia Dingemanse, kwaliteitscoördinator ouderenzorg
Mirjam Wisse, palliatief verpleegkundige

Iriz zorg
Margreet Hollestelle, wijkverpleegkundige
Konny van de Sande, verpleegkundige

Nucleuszorg
Judy Doolaege, praktijkondersteuner ouderenzorg
Patricia Seij, huisarts

RST Zorg
Jolanda van der Ree, verpleegkundige
Janny Wagenaar, verzorgende IG
Marinda Verschuure, palliatieve zorg wijkverpleegkundige
SVRZ
Janny Kuperus, beleidsadviseur

ZorgSaam
Anouska Collet, wijkverpleegkundige
Jolanda Scheerders, leidinggevende ZWO

Zeeuwse Zorgschakels
Gwendoline van den Eynde, casemanager dementie

Zorgstroom
Geppie Sturm, wijkverpleegkundige
Linda Schuilwerve

Allévo
Margreet Rentmeester , wijkverpleegkundige

Attenza
Vivian Heijdra

Blinkers West-Brabant Tholen
Anke Knapen, regieverpleegkundige

Bravis Ziekenhuis
Petrina Elenbaas-van Zetten, verpleegkundig specialist

Buurtzorg team Bergen op Zoom
Rianne Colijn-Kortman, regio coördinator
Nouel Notmeijer-Schreiber, Wijkverpleegkundige

GGZ Westelijk Noord-Brabant
Janine Creemers-van Osta, HBO-verpleegkundige
Esmeralda Kuijstermans, verpleegkundig specialist

Huisartsen Coöperatie West-Brabant
Denise Roeland, huisarts

Inloophuis De Rose-Linde
Karen Suijkerbuijk-Ader, coördinator

S&L Zorg
Bianca Mathijssen, praktijk verpleegkundige

Stichting Groenhuysen
Lisette Birkhoff, kaderarts palliatieve zorg
Christel Aerts, verpleegkundige

Stichting tante Louise
Marjolein van Oosterbaan, locatiemanager

Surplus Zorg en Welzijn
Kim Jansen, verpleegkundige palliatieve zorg

SVRZ, regio Tholen
Jonneke Klingens, beleidsadviseur

Thuiszorg Ons Thuis
Jeanine Snepvangers, verpleegkundige palliatieve zorg

TWB Thuiszorg met Aandacht
Maartje van Zitteren , wijkverpleegkundige hospice team
Liesbeth van Beek, transmuraal palliatief verpleegkundige

Avoord

Nicole de Booij, wijkverpleegkundige

Linsey van den Broek, wijkverpleegkundige

Amphia / tPAT (transmuraal Palliatief Advies Team)
Esther de Vet, Verpleegkundig Specialist, palliatief consulent tPAT
Robin Staal, Oncologie verpleegkundige, palliatief consulent tPAT
Miriam van der Velden, voorzitter tPAT

Amphia / Geriatrie
Sophie Rooijakkers, AIOS klinische geriatrie
Janneke van Kempen, geriater
Dominique de Lange, geriater

Amphia / Longgeneeskunde
Mirjam Bloemsaat, oncologieverpleegkundige
Peter Kommeren, regieverpleegkundige
Nico van Walree, longarts
Peter Heukels, longarts
Sanne Lievense, longarts

Amphia / Cardiologie
Petra Damen, verpleegkundig specialist hartcentrum
Petra Heijnen – van der Wielen, verpleegkundig specialist Cardiologie
Eva Blankman – Lanters, AIOS cardiologie
Dolf Segers, cardioloog
Noemi Wouters, Cardioloog

Amphia / GE-oncologie
Dianne Backelandt, casemanager GE-oncologie
Chantal Moerkens, Verpleegkundige
Ninos Ayez, chirurg

Amphia / Interne – Oncologie
Lianne Huijsman, Verpleegkundig specialist AGZ
Joan Heijns, internist

Amphia / projectleiders ACP
Janneke van Kempen, geriater
Frank Nooyens, beleidsmedewerker Kwaliteit en Veiligheid

Mijzo
Brigit Appeldoorn, 
specialistisch adviseur beleid & kwaliteit, cluster Innovatie

Daphne van Haperen, verpleegkundige HBO

Kimberly van den Kieboom, wijkverpleegkundige

Anouk van Lang, wijkverpleegkundige

Lindy Reijnders, wijkverpleegkundige

Surplus

Kim Jansen, wijkverpleegkundige

Margot Verkuijlen, Specialist ouderengeneeskunde

Thebe

Gertie Klompen, wijkverpleegkundige, ook ambassadeur Dedicated

Margret Petterson, wijkverpleegkundige

Wendeline Sluiter, wijkverpleegkundige

HZG

Marie-Elise Heijboer, huisarts

Bart van de Ven, huisarts

Madelief van Duivendijk, verpleegkundig specialist

Het Huisartsenteam

Let van Leeuwen, programmamanager ouderenzorg

Zorroo

Gertie Klompen, praktijkondersteuner ouderenzorg, ook ambassadeur Dedicated

Karin van Deursen, programmamanager ouderenzorg

ETZ

Floor Bols, arts symptoombestrijding en palliatieve geneeskunde
Isis van der Jagt, projectleider zorgvernieuwing

Mijzo

Samantha de Man, wijkverpleegkundige

PrimaCura

Jenny Soeren, praktijkverpleegkundige ouderenzorg
Rob van Valderen, huisarts

Thebe

Dagmar Loman, wijkverpleegkundige
Ingeborg van Liempt, casemanager dementie
Sija Korthout, wijkverpleegkundige

De Wever

Fons van de Gevel, clustermanager
Arja Schults, specialist ouderengeneeskunde

Bijeenkomst ACP Ambassadeurs, Amphia juni 2023