Levenstestament mooi startpunt voor ACP-gesprek

Steeds meer mensen stellen een levenstestament op. Een notaris legt vast wie er namens de persoon beslissingen mag nemen als deze zelf niet meer wilsbekwaam is. Mensen laten in zo’n levenstestament ook vaak medische zaken opnemen, bijvoorbeeld een behandelverbod of euthanasieverzoek. Voor jou als zorgprofessional kan een levenstestament een mooie aanzet vormen tot een ACP-gesprek.

Een levenstestament is niet opgesteld door een medisch professional, voeg het dan ook niet zomaar toe aan het medisch dossier. Meestal biedt de tekst in een levenstestament over medisch handelen een zorgprofessional niet voldoende houvast. Voer daarom een ACP-gesprek en spreek uitgebreid over iemands levens- en behandelwensen.
 
Een levenstestament is geen officieel euthanasieverzoek.
Helaas bestaat daar bij patiënten en hun naasten nog weleens verwarring over. Je kunt jouw patiënt dus helpen door te informeren naar het levenstestament en door uit te leggen wat de functie van een ACP-gesprek is. Hierin kunnen jullie samen vastleggen wat iemand nog wel en niet wil aan het einde van zijn of haar leven. Met ACP kunnen patiënten op medisch vlak meer vastleggen dan met een levenstestament. 

ACP-tip: Vraag aan je patiënt of cliënt of er al een levenstestament is opgesteld.
Meer informatie over levenstestamenten op de ANBO website (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)