Voeren van het goede gesprek

Hieronder vind je hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het voeren van het goede gesprek over ACP (met nadruk op levenswensen). Deze hulpmiddelen zijn afkomstig van de werkwijze Dedicated, gericht op kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten.
Veel professionals zijn van mening dat deze hulpmiddelen ook bruikbaar zijn bij het voeren van gesprekken over ACP met andere doelgroepen.